ИНДИВИДУАЛНА ДЖЙОТИШ ПРОГНОЗА ЗА 5 ГОДИНИ

За тези, които живеят стратегически! На базата на получената информация, плановете в бизнеса, кариерата, личния живот ще бъдат изградени в хармония с Вашият индивидуален и естествен Ритъм. Който има информация е подготвен!

Какво Ще получите:

Джйотиш-експерта

• Ще Ви предупреди за времето, в което трябва да се полагат специални грижи,

• Ще даде препоръки как да се предпазите от възможни проблеми и опасности

• Ще посочи времето, когато трябва да се действа, за да получите отлични резултати

• Ще ви предупреди за евентуални загуби и щети

• Описание и обяснение на влиянието на Махадашите (главни периоди), Антарадашите (подпериоди) през тези 5 години

• Информация за следващите 3 Прантярадаши,

• Обяснение на влиянието на текущите транзити на Сатурн, Юпитер, Раху, Кету

• Препоръки за Ягии, камъни, Упаи

• Отговор на 2-3 конкретни въпроса


ЦЕНА: 151 ЛВ.