КОНСУЛТАЦИИ ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

Древната наука Джйотиш позволява да се разкрият индивидуалните уникални характеристики на човека и неговата мисия в този живот, чрез изчисления на влиянието на планетарните енергии в момента на раждането му.

Ведическата (индийска) астрология в продължение на хиляди години е разработила инструменти за даване на най-точна оценка на степента на влияние на всяка планета върху живота на човек, и разполага с методи за прогнозиране на резултатите от такова влияние за един или друг период от живота и дейността му.

Астрологическият анализ на рождената карта е уникален инструмент, който помага живота да бъде изграден в хармония с естествените ритми, за да се преодолеят трудностите, да бъдат предотвратени страданията, за да може човек да реализира своето жизнено предназначение.

Всяко дете се ражда с определен уникален набор от способности, наклонности и интереси, със силни и слаби страни на психиката и физиологията. Родителите не могат да променят това, което вече е дадено от Природата. Но могат да се запознаят с него и това е знанието, което ще им помогне постигнат подкрепа и разбиране с детето им..

Родителската любов и желанието нашето дете да има щастлива Съдба, следва да се основава на познаването и правилното определяне на характеристиките, които то притежава, заложеният му капацитет и предстоящите житейски препятствия Точно това знание ще получим, ако изберем консултация за деца и юноши.


Джйотиш - експертът (Ведическият астролог) ще направи анализ на рождената карта на Вашето дете и ще даде препоръки в следните насоки:

• Духовен и интелектуален потенциал

• Здраве, предразположеност към заболявания, най-уязвими органи и системи на организма

• Заложени таланти и способности,

• Посоката на образование и учебни предмети, на които трябва да се обърне внимание

• Професионални наклонности

• Характеристиките на отношенията с околните

• Опасни периоди на детството и юношеството и как да ги преодолеем

• Положителни черти, които трябва да се развият

• Недостатъци и как могатда бъдат коригирани, поправени или компенсирани

ЦЕНА: 75 ЛВ.

Започнете своето пътуване към по-добро разбиране на себе си и своите житейски ситуации сега.