БИЗНЕС СЪВМЕСТИМОСТ

Хороскоп за съвместимост за бъдещи бизнес отношения, който се използва успешно и при избор на бизнес партньори, и при подбор на персонал за фирми и организации, това е анализ на интелектуалната и бизнес съвместимост. В него са проучени най-ефективните форми и сфери на сътрудничество и вероятните конфликти.

- Избора на надежден партньор в бизнеса и анализа на силните и слабите страни на бизнес отношенията ще ви помогнат ефективно да планирате работата и да не се губи време за безсмислено сътрудничество.

- При изчисляване на подбора на кадри се разглеждат бизнес характеристиките на кандидата, неговата съвместимост с хороскопа на организацията и хороскопа на собственика на организацията.

- Допълнително се изисква датата на регистрация на фирмата в държавния регистър.

- Кои хора са подходящи за вас и перспективите за партньорство с конкретен човек.

- Подбор на най-добрия служител и формирането на екипа.

ЦЕНА: 121 ЛВ.

Започнете своето пътуване към по-добро разбиране на себе си и своите житейски ситуации сега.