АСТРОЛОГИЧЕСКИ КОРЕКЦИИ (УПАИ)

Как да променя Съдбата Си? Това е уникална консултация относно възможностите за астрологична корекция. Древни техники, които "работят" в съвременния свят.

Ведическата астрология (Джйотиш) помага на човека в изпълнението на неговата свободна волята, осъзнаване на Дхармата му и показва, как работят Законите на природата в неговия живот. Ведическия астролог, изучавайки Картата на раждане, може да предложи индивидуални средства за астрологическа корекция, т.е. смекчаване на негативните прояви на планетите и за засилване на тяхното благотворно влияние. Избирайки тази консултация, Вие не само ще научите за влиянието на планетите върху живота Ви, но и ще получите съвети за това, как можете сами да се противопоставяте на удара на Съдбата.

За това в арсенала има такива средства, като:

• Ягия, Пуджа, Хома - Ведически Вибрационни процедури за предотвратяване на рисковете, постигане на поставените цели, за духовно израстване и материално благополучие

• Препоръки за носенето на скъпоценни камъни за усилване на положителната енергия на планетите

• Изготвяне на ведическата амулети и амулети за защита от вредни, разрушителни влияния (Рудракша, Тайта)

• Янтра - схематично изображение на един или друг Природен аспект, увеличаващи тази енергия и поддържаща го многократно

• Упайя - препоръки за ежедневни или ежеседмични действия (пост, избор на храни, благотворителност и други), за прегрупиране и по-ефективно използване на жизнената енергия, дадена ни от Природата

Какво е включено в консултацията:

• Анализ на рождената карта, от гледна точка на планетарното влияние (разкриване на благоприятни и неблагоприятни планети и тяхното въздействие)

• Препоръки за усилване на положителните планети и отстраняване на влиянието на негативните планети

• Препоръки за скъпоценните камъни, подхождащи индивидуално

• Препоръки за духовни практики, в съответствие с вашата Карта раждане

• Определяне на Божествения покровител

• Препоръки за Янтри

• Препоръки за Ведически церемонии – Ягии

ЦЕНА: по договорка

Започнете своето пътуване към по-добро разбиране на себе си и своите житейски ситуации сега.